Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi gminy


Wykaz skrótów……….3

Wprowadzenie……….4

Rozdzial I
Pojecia ‚gospodarowanie’ i ‚nieruchomosci komunalne’………. 6

Pochodzenie nieruchomosci komunalnych……….9


Rozdzial II
Podmioty odpowiedzialne za gospodarowanie nieruchomosciami komunalnymi……….14

1. Gmina……….16
2. Zwiazek komunalny i miejska strefa usług publicznych……….17
3. Jednoosobowe spółki gminy……….18
4. Spólki prawa handlowego: z ograniczoną odpowiedzialnoscia i akcyjna………. 19
5. Stowarzyszenia gmin i fundacje komunalne……….20


Rozdzial III
Prawne formy gospodarowania……….21

1 Przetargowy tryb rozporzadzania nieruchomosciami……….21
2 Bez przetargowy tryb rozporzadzania nieruchomosciami……….24
3 Sprzedaz……….27
4. Uzytkowanie wieczyste……….29
5 Zamiana……….31
6 Zrzeczenie sie……….32
7 Najem, dzierzawa, uzyczenie……….34
8 Trwaly zarzad……….36
9 Ograniczone prawa rzeczowe……….38
10 Darowizna……….41


Rozdzial IV
Charakterystyka wybranych zasad gospodarowania………….43

1. Zasada szczególnej starannosci………….44
2. Zasada ograniczonej swobody………….45
3. Zasady zarzadu mieniem gminy………….46
4. Zasada równorzednosci partnerów………….47
5. Zasada autonomii woli stron………….48
6. Zasady prawidlowej gospodarki………….49


Rozdzial V
Wnioski………….50
Bibliografia………….52
Wykaz aktów prawnych………….54


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>