Plan zarządzania wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. XYZ


Wstęp

Podstawowe informacje o nieruchomosci
Stan prawny nieruchomosci
Lokalizacja ogólna
Ocena i opis stanu technicznego budynku
Charakterystyka nieruchomosci
Stan nieruchomosci
Ustalenie sposobu zuzycia technicznego
Okreslenie potrzeb remontowych
Ocena metod zarządzania
Podsumowanie i wnioski
Analiza rynku nieruchomosci
Okreslenie zasiegu rynku
Klienci – preferencje i upodobania
Analiza porównywalnych nieruchomosci
Podsumowanie i wnioski
Biezaca analiza finansowa
Przychody i koszty – specyfika poszczególnych pozycji
Możliwości zwiększenia przychodów
Potencjalne źródła finansowania
Okreslenie wartosci nieruchomosci
Podsumowanie i wnioski
Analiza strategiczna
Mocne i slabe strony nieruchomosci
Okreslenie i ocena wariantów postępowania
Ocena wariantów postępowania
Ustalenie stopy dyskonta
Skutki wdrozenia poszczególnych wariantów
Wskazanie wariantu optymalnego postępowania
Plan realizacji wskazanego wariantu z uwzglednieniem ewentualnych zagrozen

Podsumowanie i wnioski koncowe
Spis tabel
Spis zdjec


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>