Rozwój rynku nieruchomości komercyjnych na przykładzie województwa Slaskiego


Wstęp

Rozdzial 1.
Podstawowe informacje o nieruchomosci jako przedmiocie inwestycji na rynku

1.1. Pojecie oraz rodzaje nieruchomosci
1.1.1. Cechy charakterystyczne nieruchomosci
1.1.2. Funkcje jakie spelniaja nieruchomosci
1.2. Istota nieruchomosci komercyjnych
1.3. Inwestowanie w nieruchomosci komercyjne


Rozdzial 2.
Rynek nieruchomosci i jego rozwój

2.1. Charakterystyka rynku nieruchomosci
2.1.1. Pojecie, cechy oraz funkcje rynku nieruchomosci
2.1.2. Rola rynku nieruchomosci
2.1.3. Podmioty dzialajace na rynku
2.1.4. Popyt, podaz oraz ceny rynkowe
2.1.5. Fazy rozwoju rynku nieruchomosci
2.2. Specyfika rynku nieruchomosci komercyjnych


Rozdzial 3.
Metodologia oraz charakterystyka obszaru badan

3.1. Metodologia wlasna
3.2. Dane demograficzne województwa slaskiego
3.2.1. Powierzchnie województw oraz liczba ludnosci
3.2.2. Warunki zycia ludnosci
3.2.3. Województwo slaskie w tworzeniu PKB w latach 2009 – 2011
3.3. Rynek nieruchomosci w województwie slaskim na tle innych województw


Rozdzial 4.
Rynek nieruchomosci w Polsce oraz ocena rozwoju rynku nieruchomosci komercyjnych w województwie Slaskim w latach 2009-2011

4.1. Prezentacja i ocena rozwoju rynku nieruchomosci komercyjnych w województwie slaskim
4.1.1. Rozwój powierzchni handlowych
4.1.2. Rozwój powierzchni biurowych
4.1.3. Rozwój powierzchni magazynowych


Zakończenie
Bibliografia
Spis Tabel
Spis Rysunków
Spis Wykresów
Spis Zdjec


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>