Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gminy Miasta XYZ w latach 2008-2011


Wstęp ………. 4

Rozdzial I.
Specyfika nieruchomosci jako dobra ekonomicznego

1.1. Pojecie i istota nieruchomosci ………. 6
1.2. Cechy nieruchomosci ………. 10
1.3. Funkcje nieruchomosci ………. 17
1.4. Formy gospodarowania nieruchomosciami ………. 20


Rozdzial II.
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego realizujaca zadania z zakresu polityki mieszkaniowej

2.1. Gmina jako podmiot gospodarki nieruchomosciami ………. 27
2.2. Gmina jako podmiot realizujacy zadania z zakresu polityki mieszkaniowej………30
2.3. Instrumenty lokalnej polityki mieszkaniowej ………. 36
2.4. Sposoby realizacji inwestycji mieszkaniowych w gminie ………. 40


Rozdzial III.
Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Gminie Miasta XYZ

3.1. Charakterystyka demograficzna Gminy Miasta XYZ ………. 45
3.2. Podstawy prawne polityki mieszkaniowej Gminy Miasta XYZ ………. 51
3.3. Sytuacja mieszkaniowa w Gminie Miasta XYZ………. 55
3.4. Gmina Miasta XYZ jako wlasciciel i zarzadca………. 59


Rozdzial IV.
Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gminy Miasta XYZ

4.1. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu XYZ ………. 64
4.2. Instrumenty ekonomiczne w zakresię zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy Miasta XYZ………. 72
4.3. Perspektywy rozwoju mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta XYZ ………. 80


Zakończenie ………. 85
Bibliografia ………. 87
Spis tabel ………. 90
Spis rysunków ………. 91


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>