Podatek od nieruchomości w Polskim systemie podatków lokalnych na przykładzie Miasta XYZ w latach 2010 – 2013


Wstęp

Rozdzial I
Polski system podatkowy

1.1 Geneza podatku, pojecie i jego cechy
1.2 Elementy struktury podatku
1.3 Zastosowanie podatku w funkcjonowaniu państwa
1.4 Klasyfikacja podatków w Polskim systemie podatkowym
1.5 Podstawowe znaczenie systemu podatkowego


Rozdzial II
Podatek od nieruchomosci w Polskim systemie podatkowym

2.1 Pojecie i cechy podatków lokalnych
2.2 Definicja i rodzaje nieruchomosci jako przedmiotu opodatkowania
2.3 Podatek od nieruchomosci i jego struktura
2.3.1 Podmiot i przedmiot podlegajacy opodatkowaniu
2.3.2 Podstawa opodatkowania oraz stawki wystepujace w podatku od nieruchomosci
2.3.3 Obowiazek podatkowy oraz zwolnienia z podatku od nieruchomosci


Rozdzial III
Charakterystyka Miasta XYZ

3.1 Rys historyczny miasta
3.2 Charakterystyka Miasta XYZ
3.2.1 Demografia i uwarunkowania gospodarcze miasta
3.2.2 Perspektywy rozwoju


Rozdzial IV
Analiza podatku od nieruchomosci w systemie dochodów Miasta XYZ w latach 2010 – 2013

4.1 Metodologia badan
4.2 Sytuacja ekonomiczna Miasta XYZ
4.3 Podatek od nieruchomosci jako jeden z dochodów budżetu Miasta XYZ
4.3.1 Stawki podatku od nieruchomosci w gminie X
4.3.2 Zwolnienia z podatku od nieruchomosci
4.3.3 Udział podatku od nieruchomosci w budżecie Miasta XYZ


Zakończenie
Literatura
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>