Handel Polski z USA w latach 2004-2010.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Sytuacja gospodarcza USA ……….5

1.1. Ogólna charakterystyka USA
1.2. System polityczny USA
1.3. System gospodarczy USA
1.4. Miejsce gospodarki Stanów Zjednoczonych w gospodarce swiatowej


Rozdzial II.
Kierunki polityki handlowej USA……….27

2.1. Najwazniejsze kierunki wymiany handlowej USA
2.2. Struktura wymiany handlowej USA z innymi krajami
2.3. Wpływ stosunków politycznych na wymiane handlowa


Rozdzial III.
Stosunki handlowe USA Z Polska……….40

3.1. Uwarunkowania polsko – amerykanskiej wymiany handlowej
3.2. Prawne podstawy stosunków handlowych
3.3. Organizacje wspierajace rozwój stosunków handlowych
3.4. Inne formy wspólpracy


Rozdzial IV.
Analiza stosunków handlowych miedzy polska a stanami zjednoczonymi w latach 2004-2010……….56

4.3. Analiza obrotów handlowych miedzy Polska a Stanami Zjednoczonymi w latach 2004-2010
4.2. Struktura handlu zagranicznego Polski i USA w latach 2004-2010
4.3. Wpływ czlonkowstwa Polski w Unii Europejskiej na handel ze Stanami Zjednoczonymi

Bibliografia………80
Spis tabel


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>