Polityka Lecha Kaczynskiego wobec Rosji.Wstęp

Rozdzial 1.
Stosunki polsko-rosyjskie w koncepcji prezydentury Lecha Kaczynskiego – relacje w prasię o zabarwieniu konserwatywno-prawicowym.

1.1. Obiektywnie i spójnie – IV wladza u progu IV RP. Charakter prawicowej prasy w I dekadzie XXI wieku w Polsce – tendencje i zmiany.
1.2. Gruzja jako fenomen polityki zagranicznej Lecha Kaczynskiego – spojrzenie ‚prawym okiem’.
1.3. Katyn bez tabu. Ostre warunki stawiane Rosji przez Lecha Kaczynskiego jako przejaw konsekwencji.

Rozdzial 2.
Komentarze liberalnie i lewicowo zorientowanych publicystów na temat wizji stosunków z Rosja, proponowanej przez Lecha Kaczynskiego.

2.1. Medialna oprawa politycznych sporów
2.2. Inne oceny koncepcji pomocy dla Gruzji, czyli nieporadny i krótkowzroczny prezydent
2.3. Sprawa Katynia jako kwestia ambicjonalna.

Rozdzial 3.
Oceny polityki wschodniej Kaczynskiego post factum. Zmiany nastrojów w prasię polskiej i zagranicznej po katastrofie Smolenskiej.

3.1. Lagodzenie tonów, rewizja perspektyw.
3.2. Zarzuty o ‚jagiellonska polityke’ na postsowieckim obszarze wprost stawiane pod adresem Lecha Kaczynskiego po katastrofie w Smolensku
3.3. Próba oceny pieciolecia polityki wschodniej prezydenta Kaczynskiego


Zakończenie.
Bibliografia


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>