Stosunki polityczno-militarne Unii Europejskiej z Rosja po 1991 roku.


Wstęp ………3
Wykaz skrótów ………5

Rozdzial I
Europa w latach 1945-1990

1.1. Geneza integracji europejskiej……… 7
1.2. Integracja polityczno-militarna Unii Europejskiej……… 9
1.3. Integracja spoleczno-gospodarcza ………13
1.3.1 Wspólpraca kulturowa……… 13
1.3.2. Wspólpraca gospodarcza……… 14
1.3.3 Wspólpraca w zakresię społecznym ………15
1.4. Stosunki miedzy Wschodem a Zachodem. ………17
1.4.1 Rywalizacja polityczno-militarna ………18
1.4.2. Rywalizacja gospodarcza ………20

Rozdzial II
Stosunki polityczne Unii Europejskiej i Rosji po 1991 roku

2.1. Stosunki polityczno – militarne Unie Europejskiej i Rosji w okresie przemian (1989-1991). ………22
2.1.1. Przemiany w krajach Europy Srodkowo-Wschodniej i Poludniowej……… 23
2.1.2. Upadek Zwiazku Socjalistycznych Republik Radzieckich……… 30
2.2. Unia Europejska i Rosja po 1991 roku………. 33
2.3. Unia Europejska a Rosja Wladimira Putina ………37
2.4. Stosunki z Rosja a poszerzenie Unii Europejskiej na kraje Europy Srodkowo-Wschodniej……… 41
2.5. Poszerzenie NATO – 1999 roku, a stosunki Unii Europejskiej z Rosja ………44

Rozdzial III
Stosunki militarne Unii Europejskiej z Rosja po 1991 roku

3.1. Organizacja Bezpieczenstwa i Wspólpracy w Europie ………47
3.1.1. Przyczyny inicjatyw ustanowienia polityki obronnej Unii Europejskiej ………50
3.1.2. Powstanie Europejskiej Polityki Bezpieczenstwa i Obrony……… 52
3.2. Europejska wspólpraca w dziedzinie zbrojen i rozbrojen ………54
3.3.Wspólczesne aspekty bezpieczenstwa polityczno-militarnego Europy……… 57
3.3.1. Europejska Strategia Bezpieczenstwa ………58
3.3.2. Zagrozenia i wyzwania w Europejskiej Strategii Bezpieczenstwa ………59
3.3.3. Wyznaczone cele w Europejskiej Strategii Bezpieczenstwa………. 60
3.4. Przyczyny powstania nowej polityki bezpieczenstwa Federacji Rosyjskiej……… 63
3.4.1. Koncepcja bezpieczenstwa narodowego Federacji Rosyjskiej……… 64
3.4.2. Zapewnie bezpieczenstwa narodowego Federacji Rosyjskiej……… 66

Zakończenie……… 68
Spis tabel ………69
Bibliografia ………70


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>