Handel zagraniczny pomiedzy Polska a Francja.


Wstęp ………..4

Rozdzial I
Teoretyczne ujecie handlu zagranicznego

1.1. Pojecie handlu i handlu zagranicznego ………..5
1.2. Funkcje handlu zagranicznego w gospodarce……….. 7
1.3. Formy handlu zagranicznego ………..10
1.4. Handel zagraniczny Polski a UE……….. 13
1.5. Wpływ wymiany handlowej na rozwój gospodarczy ………..16

Rozdzial II.
Sytuacja gospodarcza Polski i Francji na tle krajów Unii Europejskiej

2.1. Uwarunkowania polskiego handlu zagranicznego ………..20
2.2. Sytuacja gospodarcza Polski na tle UE ………..26
2.3. Sytuacja gospodarcza Francji na tle UE oraz wzajemny rozwój stosunków gospodarczych ………..31

Rozdzial III
Metodologia i analiza badan wlasnych

3.1.Cele i problematyka badan……….. 35
3.2. Przeplywy ekonomiczne w Unii Europejskiej ………..37
3.3. Wymiana handlowa miedzy Polska a Francja………..41
3.4. Struktura handlu zagranicznego Polski i Francji……….. 47

Zakończenie……….. 52
Literatura………..53
Spis wykresów i tabel………..55

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>