NATO czy Rosja? wybrane aspekty bezpieczenstwa panstw Europy srodkowo – wschodniej.


Wstęp

Rozdzial I
NATO w ujęciu literatury przedmiotu

1.1. Geneza powstania NATO
1.2. Struktura organizacyjna
1.3. Cele i zalozenia
1.4. Strategia NATO
1.5. Polaczone sily zbrojne NATO w Europie

Rozdzial II
Europa Srodkowo-Wschodnia

2.1. Pojecie Europy Srodkowo-Wschodniej
2.2. Poszczególne państwa regionu
2.2.1. Panstwa Grupy Wyszechradzkiej
2.2.2. Panstwa nadbaltyckie
2.2.3. Panstwa ruskie (Bialorus, Ukraina)
2.2.4. Panstwa powstale po rozpadzie ZSRR
2.2.5. Pozostale kraje balkanskie
2.3. Determinanty kulturowo-cywilizacyjne, ekonomiczne i społeczne
2.4. Kwestie geopolityczne
2.5. Panstwa Europy Srodkowo-Wschodniej w NATO

Rozdzial III
Rola Rosji w Europie Srodkowo-Wschodniej

3.1. Uwarunkowania historyczne i skutki systemu nakazowo-rozdzielczego
3.2. Kultura polityczna i swiadomosc czlowieka radzieckiego
3.3. Transformacja a grupy oligarchiczno-klanowe
3.4. Wspólnota Niepodleglych Panstw
3.5. Kwestie energetyczne

Rozdzial IV
Rola i znaczenie NATO w ksztaltowaniu systemu bezpieczenstwa Europie Srodkowo-Wschodniej

4.1. Srodkowo-Wschodnie sily zbrojne w NATO
4.2. Korzysci wynikajace z przystapienia do Paktu Pólnocnoatlantyckiego
4.3. Przystosowanie wojsk do norm NATO
4.4. Manewry NATO i reagowanie kryzysowe
4.5. Wybrane operacje pokojowe

Rozdzial V
NATO czy Rosja? Mozliwe koncepcje bezpieczenstwa Europy Srodkowo-Wschodniej

5.1. Swiadomosc bezpieczenstwa państwa w demokracjach nieskonsolidowanych
5.2. Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Europy Srodkowo-Wschodniej
5.3. Koncepcje wschodniego wymiaru polityki UE
5.4. Amerykanska wizja Europy Srodkowo-Wschodniej
5.5. NATO czy Rosja?

Zakończenie
Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>