Klient wewnętrzny w komplekowym zarządzaniu jakością w firmie.


Wstęp

Rozdział I.
Filozofia zarządzania jakością

1. Geneza problematyki zarządzania jakością
2. Element TQM
3. Rola klienta wewnętrznego i zewnętrznego w działalności banku
4. Pojęcie ‚łańcucha klient-dostawca’
5. Klient zewnętrzny w działalności banku


Rozdział II.
Elementy ogólne dotyczące ‚mojego’ banku

1. Informacje ogólne
2. Oferowane produkty
3. Plany i przewidywania w zakresię czynników wpływających na przyszłe wyniki
3.1. Czynniki zewnętrzne
3.2. Czynniki wewnętrzne
4. Działalność kredytowa
5. Wdrażanie systemu TQM w Kredyt Banku S.A.


Rozdział III.
Strategia i organizacja w zarządzaniu jakością

1. Rodzaje strategii
2. Tworzenie strategii
3. Struktura organizacyjna
4. Systemy zapewniania jakości
5. Praktyczne aspekty wdrażania norm ISO
6. Audity jakości


Zakończenie
Bibliografia