Metoda oceny ryzyka w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych 5/5 (7)

3 marca 2019 Off Przez administrator

1.Cel i zakres pracy

2.Wstęp

3.Akty prawne dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych

3.1. Międzynarodowe regulacje prawne
3.2. Umowa ADR
3.3. Rozporządzenie CLP i REACH
3.4. Przewóz towarów niebezpiecznych według konwencji CMR


4.Uwarunkowania przewozu ładunków niebezpiecznych

4.1.Klasyfikacja i oznakowanie materiałów niebezpiecznych
4.2.Metody transportu oraz wyposażenie jednostek transportowych
4.3. Obowiązki podmiotów realizujących przewóz


5.Kontrola przewozów materiałów niebezpiecznych przez organy państwowe

5.1.Analiza kontroli przewozu towarów niebezpiecznych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego


Podsumowanie
Literatura
Summary


Oceń