Multimedia w systemach wspomagania decyzji.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Techniki multimedialne w informatyce

1.1. Pojecie multimediów………5
1.2. Zastosowania multimediów………9
1.3. Urzadzenia multimedialne………12
1.3.1. Stacje multimedialne………12
1.3.2. Sprzet do akwizycji danych multimedialnych………13
1.4. Komunikacja multimedialna………23
1.4.1. Definicja zagadnienia………23
1.4.2. Ethernet………25
1.4.3. Token Ring ………26
1.4.4. Protokól Frame Relay………27
1.4.5. Protokól FDDI………28
1.4.6. Fast Ethernet………29
1.4.7. Iso-Ethernet………29
1.4.8. Sieci gigabitowe (HIPPI)………30

Rozdzial II.
Multimedia w systemach wspomagania decyzji

2.1. Geneza systemów wspomagania decyzji (SWD)………32
2.1.1. Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie………32
2.1.2. Komputerowe systemy wspomagania decyzji………36
2.2. Wykorzystanie technik multimedialnych w SWD………38
2.2.1. Rozwój multimedialnych systemów wspomagania decyzji………38
2.2.2. Urzadzenia multimedialne w SWD………41

Rozdzial III.
Projekt sieci multimedialnej w przedsiębiorstwie XYZ

3.1. Czesc sprzetowo systemowa………43
3.1.1. Okablowanie strukturalne………43
3.1.2. Serwer………45
3.1.3. Stacje robocze………46
3.1.4. Sieciowy system operacyjny Novell……… 47
3.2. Elementy pasywne i koncepcja ogólna rozwiazania sieci komputerowej……… 47
3.2.1. Wymagania techniczne projektowanej sieci………47
3.2.2. Standard………47
3.2.3. Topologia………48
3.2.4. Stanowisko pracy (work area)………49
3.2.5. Obszar dróg kablowych ( horizontal subsystem)………49
3.2.6. Punkt administracyjny (administration subsystem)……… 50
3.2.7. Technologia wykonania sieci………50
3.2.8. System korytowy………51
3.3. Elementy aktywne 52
3.3.1. Elementy aktywne do instalacji sieci lokalnej………52
3.3.2. Elementy aktywne firmy 3Com………52
3.3.3. Opis wybranych urzadzen aktywnych……….53
3.3.4. Funkcje logiczne elementów aktywnych………60

Zakończenie………62
Literatrua………64

Uwaga: W pracy nie ma przypisów.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>