Narkotyki i narkomania w szkole. Praca oparta na badaniach wlasnych uczniów szkoly XYZ.

 


Wstęp

Rozdzial 1.
Wyjasnienie podstawowych zagadnien.

1.1. Pielegnowanie i misja pielegniarstwa.
1.2. Rola i funkcje zawodowe pielegniarki.
1.3. Funkcja wychowawcza i promowanie zdrowia.


Rozdzial 2.
Narkotyki i narkomania

2.1 Podstawowe pojecia
2.2. Rodzaj narkotyków i skutki ich działania
2.3. Rodzaje uzaleznien
2.4. Czynniki usposabiajace do siegniecia po narkotyki
2.5. Cechy osobnicze narkomanów
2.6. Kryteria diagnozowania uzaleznien
2.7. Zapobieganie i leczenie narkomanii


Rozdzial 3.
Metodologia i analiza wyników badan wlasnych.

3.1. Cel pracy
3.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze
3.4. Charakterystyka grupa badawczej
3.5. Organizacja i przebieg badan
3.6. Analiza wyników badan.


Wnioski
Podsumowanie
Bibliografia
Spis wykresów
Spis rysunków
Aneks


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>