Władza sądownicza w Polsce

Przez administrator

> Wstęp……….2 Rozdział I Charakterystyka sądownictwa w Polsce. 1. Pojęcie władzy sądowniczej……….4 2. Geneza sądownictwa powszechnego w Polsce……….5 3. Organizacja…

Urlopy pracownicze

Przez administrator

> Wstęp……….5 Rozdział I Urlopy wypoczynkowe 1.1.Pojęcie oraz zarys historyczny urlopu………. 7 1.2 Zasady urlopu wypoczynkowego………. 9 1.3 Urlop wypoczynkowy……….…

Przemyt towarów na polskich granicach

Przez administrator

> Wstęp………..3 Rozdział I Rozpoznanie problemu przestępczości przemytniczej 1.1.Źródła i formy przemytu………..5 1.2.Uwarunkowania przestępczości przemytniczej………..10 1.3.Organy powołane do walki z…