Perspektywy rozwoju agroturystyki na przykładzie wybranego gospodarstwa w gminie XYZ.


Wstęp………4
Rozdzial 1.
Agroturystyka – stan i perspektywy rozwoju w Polsce.

1.1. Przeslanki rozwoju agroturystyki………6
1.2. Charakterystyka turystyki wiejskiej………14
1.3. Formy turystyki i jej rozwój
1.4. Uwarunkowania prawne agroturystyki………32


Rozdzial 2.
Agroturystyka jako forma wielofunkcyjneg rozwoju wsi.

2.1. Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej w agroturystyce………37
2.2. Rola doradztwa w przygotowaniu przedsiewziec agroturystycznych………41
2.3. Szanse i ograniczenia rozwoju agroturystyki;………42
2.4. Agroturystyka jako źródłodochodu………48


Rozdzial 3.
Analiza gospodarstwa agroturystycznego w XYZ.

3.1. Prezentacja gminy XYZ………53
3.2. Charakterystyka badanego gospodarstwa………58
3.3. Analiza wybranego gospodarstwa agroturystycznego………60
3.4. Zalecenia dotyczace usprawnienia badanej firmy………61

Zakończenie………75
Bibliografia………76

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>