Planowanie sprzedaży jako istotny element zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie Banku XYZ 4.57/5 (14)

5 marca 2019 Wyłączone Przez administrator

Wstęp

Rozdział 1
Istota planowania w przedsiębiorstwie

1.1 Pojęcie i proces planowania w przedsiębiorstwie
1.2 Rodzaje planów w organizacji
1.3 Etapy procesu planowania


Rozdział 2
Metody prognozowania sprzedaży

2.1 Metody ilościowe prognozowania
2.2 Metody jakościowe prognozowania


Rozdział 3
Makro- i mikrootoczenie banku XYZ oraz stosowana procedura planowania sprzedaży

3.1 Makrootoczenie banku komercyjnego XYZ
3.2 Mikrootoczenie banku komercyjnego XYZ
3.3 Etapy procesy sprzedażowego w analizowanym banku
3.4 Metodologia tworzenie planu sprzedaży w banku XYZ


Rozdział 4
Analiza efektywności planów sprzedaży na podstawie oddziału X w banku XYZ

4.1 Pojęcie analizowanych produktów bankowych
4.2 Ocena wykonania planu sprzadaży na podstawie oddziału X w banku XYZ


Zakończenie
Bibliografia
Spis stron internetowych
Spis tabel
Spis ilustracji

Oceń