Podpis elektroniczny i jego wykorzystanie w instytucjach finansowych na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

>


Wstęp ………. 3

Rozdział I.
Charakterystyka podpisu elektronicznego

1.1. Geneza instytucji podpisu elektronicznego……… 6
1.2. Regulacje prawne……… 12
1.3. Elektroniczna forma czynności prawnych ……… 18
1.4. Podpis elektroniczny a podpis cyfrowy ……… 20


Rozdział II.
Certyfikaty

2.1. Certyfikat zwykły……… 23
2.2. Certyfikat kwalifikowany………27
2.3. Urzędy certyfikacji……… 32
2.4. Listy CRL ………35


Rozdział III.
Bezpieczeństwo przy używaniu podpisów elektronicznych

3.1. Podpis elektroniczny w prawie europejskim a w prawie polskim ………38
3.2. Rodzaje podpisów elektronicznych ……… 44
3.3. Znakowanie czasem……… 48
3.4. Skutki prawne znakowania czasem ……… 51


Rozdział IV.
Praktyczne zastosowanie – ZUS

4.1 Ramy czasowe obowiązywania podpisu elektronicznego w ZUS ………53
4.2 Zmiany dla płatników……… 56


Zakończenie ……… 58
Bibliografia ……… 60
Spis rysunków……… 67


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>