Bezpieczeństwo Narodowe Rzeczypospolitej Polski 4.33/5 (43)

>


Wstęp

Rozdział 1
Polska w zmieniającej się Europie

1.1 Nowy wymiar Polskiej polityki zagranicznej
1.2 Pierwsze kontakty do partnerskiej współpracy
1.3 Polska w NATO – podstawowe akty prawne


Rozdział 2
Gwarancje bezpieczeństwa

2.1 Powstanie nowych gwarancji bezpieczeństwa
2.2 Nowy model bezpieczeństwa po rozszerzeniu NATO
2.3 Bezpieczeństwo narodowe Polski i jego potencjalne zagrożenia


Rozdział 3
Organizacja i funkcjonowanie systemu obrony państwa

3.1 System obrony Państwa , podstawowe definicje , podsystem militarny i pozamilitarny
3.2 Kierownie obronnością kraju w czasię pokoju
3.3 Strategia bezpieczeństwa RP – 04 stycznia 2000r.


Zakończenie
Bibliografia


Oceń