Bezpieczeństwo Narodowe Rzeczypospolitej Polski

>


Wstęp

Rozdział 1
Polska w zmieniającej się Europie

1.1 Nowy wymiar Polskiej polityki zagranicznej
1.2 Pierwsze kontakty do partnerskiej współpracy
1.3 Polska w NATO – podstawowe akty prawne


Rozdział 2
Gwarancje bezpieczeństwa

2.1 Powstanie nowych gwarancji bezpieczeństwa
2.2 Nowy model bezpieczeństwa po rozszerzeniu NATO
2.3 Bezpieczeństwo narodowe Polski i jego potencjalne zagrożenia


Rozdział 3
Organizacja i funkcjonowanie systemu obrony państwa

3.1 System obrony Państwa , podstawowe definicje , podsystem militarny i pozamilitarny
3.2 Kierownie obronnością kraju w czasię pokoju
3.3 Strategia bezpieczeństwa RP – 04 stycznia 2000r.


Zakończenie
Bibliografia


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>