Powszechne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce.


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Przyczyny i rozwój powszechnych ubezpieczen zdrowotnych

1.1. Cechy generalne powszechnosci powszechnych ubezpieczen zdrowotnych ……….6
1.2. Modele ochrony zdrowia ……….10
1.2.1. Model Bismarckowski………. 10
1.2.2. Model Siemaszki ……….11
1.2.3. Model Beveridge’a ……….12
1.2.4. Model rezydualny ……….13
1.3. Rozwój powszechnych ubezpieczen zdrowotnych na swiecie w wybranych państwach ……….14


Rozdzial II.
Organizacja i funkcjonowanie powszechnych ubezpieczen zdrowotnych w Polsce

2.1. Ogólne zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego ……….28
2.2. Cele powszechnych ubezpieczen zdrowotnych i wdrazanie reformy ……….32
2.3. Ramowy ksztalt nowego systemu ochrony zdrowia………. 35


Rozdzial III.
Powszechne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce w latach 1999-2004

3.1. Powszechne ubezpieczenia zdrowotne w okresie istnienia Kas Chorych ……….43
3.2. Powszechne ubezpieczenia zdrowotne po utworzeniu Narodowego Funduszu Zdrowia………. 45
3.3. Koszty swiadczen zdrowotnych w latach 1999-2004………. 49
3.4. Ocena powszechnych ubezpieczen zdrowotnych w Polsce ……….57


Rozdzial IV.
Kierunki zmian systemu ochrony zdrowia w Polsce

4.1. Zaklady opieki zdrowotnej jako spółki uzytecznosci publicznej ……….59
4.2. Wspólfinansowanie pacjentów za swiadczenia medyczne………. 61
4.3. Rynek dodatkowych ubezpieczen zdrowotnych ……….63


Zakończenie………. 67
Bibliografia ……….71
Spis tabel i wykresów………. 74

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>