Analiza polskiego rynku ubezpieczen gospodarczych.


Wstęp………..4

Rozdzial I.
Geneza i rozwój ubezpieczen gospodarczych………..5

1.1. Rozwój ubezpieczen na Swiecie
1.2. Ubezpieczenia gospodarcze w Polsce
1.2.1. Ubezpieczenia w okresie rozbiorów
1.2.2. Ubezpieczenia w okresie miedzywojennym
1.2.3. Rozwój ubezpieczen gospodarczych w okresie powojennym
1.3. Pojecie i funkcje ubezpieczen
1.3.1. Zasady ubezpieczeniowe
1.3.2. Ogólne zasady ustalania skladek ubezpieczeniowych


Rozdzial II.
Regulacje prawne działalności ubezpieczeniowej………..22

2.1. Akty prawne normujace dzialalnosc w zakresię ubezpieczen gospodarczych
2.1.1. Zaklady dzialajace jako spólka akcyjna
2.1.2. Zaklady dzialajace w formie towarzystw ubezpieczen wzajemnych
2.1.3. Prowadzenie działalności przez podmioty zagraniczne
2.2. Posrednictwo ubezpieczeniowe
2.2.1. Agent ubezpieczeniowy
2.2.2. Broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny
2.3. Instytucja ochrony rynku ubezpieczeniowego
2.3.1. Panstwowy Urzad Nadzoru Ubezpieczen
2.3.2. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
2.3.3. Rzecznik ubezpieczonych


Rozdzial III.
Zagadnienia dotyczace ubezpieczen gospodarczych………..37

3.1. Podstawowe obowiazki stron umowy
3.2. Ogólna charakterystyka grup ubezpieczen wedlug klasyfikacji ustawowej
3.2.1. Ubezpieczenia obowiazkowe
3.2.2. Ubezpieczenia dobrowolne
3.3. Usluga ubezpieczeniowa jako produkt


Rozdzial IV.
Sytuacja na polskim rynku ubezpieczen w 2001r………..64

4.1. Analiza sektora ubezpieczen
4.2. Przychody z działalności ubezpieczeniowej
4.3. Koncentracja i struktura rynku ubezpieczen
4.3.1. Koncentracja rynku ubezpieczen
4.3.2. Struktura rynku ubezpieczen
4.4. Koszty zakladów ubezpieczen/
4.4.1. Odszkodowania i swiadczenia ubezpieczeniowe
4.4.2. Koszty akwizycji
4.5. Wybrane pozycje aktywów i pasywów zakladów
4.6. Lokaty zakladów ubezpieczen
4.7. Kapitaly wlasne
4.8. Rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe
4.9. Wyniki finansowe działalności ubezpieczeniowej
4.9.1. Wyniki techniczne
4.9.2. Wyniki finansowe


Zakończenie………..90
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Spis schematów

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>