Problemy rodzin zastepczych opiekujacych się dziecmi z niepelnosprawnosciami w wieku wczesnoszkolnym

Wstęp ………2

Rozdzial I.
Rodziny zastepcze

1.1. Rodzina zastepcza w systemie pomocy społecznej……… 4
1.2. Prawa dziecka w rodzinie zastepczej ………11
1.3. Edukacja rodziców zastepczych……… 15
1.4. Tryb umieszczenia dziecka w rodzinie zastepczej……… 20


Rozdzial II.
Porazenie mózgowe a niepelnosprawnosc

2.1. Niepelnosprawnosc – ustalenia terminologiczne……… 26
2.2. Klasyfikacje niepełnosprawności ………30
2.3. Rola rodziców dziecka z niepelnosprawnoscia………34
2.4. Mózgowe porazenie dzieciece – terminologia, objawy, przyczyny, skutki, rodzaje ………36
2.5. Cele wychowania dzieci niepełnosprawnych ………44


Rozdzial III.
Podstawy metodologiczne badan wlasnych

3.1. Cel i przedmiot badan ………50
3.2. Problemy badawcze ………51
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze ………52
3.4. Charakteryzacja grupy badawczej, organizacja i przebieg badan……… 55
3.4.1. Struktura badanej grupy……… 57


Rozdzial IV.
Problemy rodzin zastepczych opiekujacych się dziecmi z niepelnosprawnosciami – analiza wyników badan wlasnych……… 58

4.1. Najczestsze problemy wychowawcze wystepujace w rodzinach zastepczych dzieci niepelnosprawnych………62
4.2. Formy pomocy udzielane przez instytucje społeczne potrzebne przy wychowywaniu dzieci niepełnosprawnych w rodzinach zastepczych ………67


Podsumowanie wyników badan ………71
Zakończenie……… 73
Bibliografia ………74
Netografia……… 77
Aneks ………78
Aneks 1 ………78
Aneks 2 ………79

 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>