Przemoc wśród wychowanków w placówkach opiekunczo- wychowawczych w opinii wychowankówWstęp

Rozdzial I
Zjawisko przemocy wychowanków w placówkach opiekunczo- wychowawczych

1.1 Rozwazanie wstepne
1.2 Teorie przemocy
1.3 Rodzaje przemocy
1.4 Charakterystyka przemocy


Rozdzial II
Przemoc wychowanków

2.1 Przyczyny przemocy
2.1.1 Biologiczne
2.1.2 Rodzinne
2.1.3 Srodowiskowe
2.2 Rozmiary i skutki przemocy


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1 Problematyka badan wlasnych
3.2 Metody i techniki badan wlasnych
3.3 Teren i osoby badane


Rozdzial IV
Analiza wyników badan wlasnych

Zakończenie
Spis rysunków
Spis tabel
Aneks 1
Aneks 2
Wykaz literatury cytowanej

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>