Rola agenta ubezpieczeniowego na polskim rynku ubezpieczen


Wstęp
Rozdzial I
Miejsce posrednictwa w systemie ubezpieczen

1. Polski rynek ubezpieczeniowy
2. Sprzedaz agencyjna poprzez agentów ubezpieczeniowych na tle pozostalych kanalów dystrybucji w latach 1998-2002
3. Definicja agenta ubezpieczeniowego w świetle ustawy
4. Regulacja prawna posrednictwa ubezpieczeniowego
5. Agent w UE


Rozdzial II
Charakterystyka zawodu agenta ubezpieczeniowego

1. Umowa agencyjna
2. Agent a multiagent
3. Zakres obowiazków agenta posrednika
4. Techniki sprzedazy
5. Etyka w działalności agencyjnej
6. Agent ubezpieczeniowy jako wizytówka zakladu ubezpieczen
7. Nadzór i kontrola działalności agenta


Rozdzial III
Rola agenta w rozwoju rynku ubezpieczen w Polsce

1. Nowe wyzwania stawiane przed agentami ubezpieczeniowymi
1.1. Szanse i zagrozenia agentów ubezpieczeniowych w rozwijajacym się rynku ubezpieczen
1.2. Wklad agenta w rozwój swiadomosci ubezpieczeniowej polskiego spoleczenstwa
2. Wpływ agentów na wielkosc i strukture sprzedaży ubezpieczen w xyz.


Zakończenie
Bibliografia
Zalaczniki

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>