Ochrona praw ubezpieczonych w Polsce


Wstęp

Rozdzial 1.
Ochrona ubezpieczeniowa

1.1. Zasada realnosci ubezpieczeniowej
1.2. Zasada pelnosci ubezpieczeniowej
1.3. Działalność prewencyjna


Rozdzial 2.
Struktura instytucjonalna rynku ubezpieczen w Polsce

2.1. Strona popytowa
2.2. Strona potazowa
2.3. Nadzór


Rozdzial 3.
Rzecznik Ubezpieczonych

3.1. Akty prawne regulujace dzialalnosc Rzecznika Ubezpieczonych
3.2. Geneza powstania instytucji Rzecznika Ubezpieczonych
3.3. Zadania Rzecznika Ubezpieczonych
3.4. Sad polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych


Rozdzial 4.
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

4.1. Akty prawne regulujace dzialalnosc UFG
4.2. Struktura i zadania UFG
4.3. Wydzialy merytoryczne
4.4. Przychody UFG
4.5 Koszty UFG


Rozdzial 5.
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

5.1. Przedmiot działalności PBUK
5.2. System Zielonej Karty
5.3. Organy PBUK


Rozdzial 6.
Polska Izba Ubezpieczen

6.1. Ustawowe i statutowe zadania Polskiej Izby Ubezpieczen


Zakończenie
Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>