Rozmiary i uwarunkowania przemocy w rodzinie w świetle analizy dokumentów Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej w latach 2011-2013

Wstęp………… 3

Rozdzial 1.
Przemoc w rodzinie, jako zjawisko społeczne.

1. Przemoc. Próba zdefiniowania zjawiska………… 5
2. Rodzaje i formy przemocy w rodzinie………… 9
3. Przyczyny przemocy w rodzinie………… 19
4. Skutki przemocy w rodzinie ………… 24
5. Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie………… 28


Rozdzial 2.
Rodzina dysfunkcyjna jako środowisko spoleczno- wychowawcze.

1. Pojecie rodziny, typy rodzin………… 31
2. Rodzina dysfunkcyjna………… 36
3. Dziecko jako swiadek przemocy w rodzinie………… 39
4. Przemoc w rodzinie – stan badan………… 44


Rozdzial 3.
Metodologia przeprowadzonych badan.

1. Przedmiot i cele badan………… 50
2. Problemy badawcze………… 51
3. Metody, techniki, narzedzia badawcze………… 53
4. Organizacja badan wlasnych………… 57


Rozdzial 4.
Analiza empiryczna wyników badan.

1. Czestotliwosc wystepowania przemocy w rodzinie…………60
2. Przyczyny stosowania przemocy w rodzinie………… 64
3. Najczestsza forma przemocy. ………… 68
4. Osoby stosujace przemoc domowa. Profil ofiary i sprawcy………… 72
5. Rola policji w profilaktyce przemocy w rodzinie. ………… 75


Podsumowania i wnioski dla praktyki pedagogicznej………… 82
Bibliografia………… 84
Spis tabel


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>