Środki manipulacji w kulturze masowej.

Wstęp

Rozdzial I.
Komunikacja interpersonalna

1.1. Komunikacja i jej funkcje
1.2. Manipulacja werbalna i niewerbalna
1.3. Struktura komunikacji interpersonalnej


Rozdzial II.
Manipulacja w relacjach interpersonalnych

2.1. Pojecie manipulacji
2.2. Zasady wywierania wpływu społecznego
2.3. Jak oprzec się manipulacji.


Rozdzial III.
Wykorzystanie technik manipulacyjnych w relacjach petent – urzednik poparte badaniami

3.1. Cel, osoba, problem oraz metoda i sposoby badawcze.
3.2. Przedstawienie badanej populacji.
3.3. Wyniki przeprowadzonych badan.


Zakończenie
Wykaz wykresów
Zalaczniki
Bibliografia

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>