Systemy motywowania pracowników na przykładzie sądu okręgowego w Warszawie 5/5 (9)

3 marca 2019 Wyłączono Przez administrator


Wstęp……….5

Rozdział 1
Motywowanie elementem zarządzania.

1.1. Istota i pojęcie motywacji……….. 8
1.2. Podstawowe teorie i koncepcje motywacji……….. 11
1.2.1. Nowoczesne koncepcje motywacji……….. 17
1.3. Prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi……….. 21
1.3.1. Kodeks pracy a polityka kadrowa ……….26
1.4. Motywacyjne systemy zarządzania……….. 32


Rozdział 2
Instrumenty kształtujące skuteczność motywacji

2.1. Instrumenty pobudzania motywacji……….. 39
2.2. Płacowe i pozapłacowe elementy motywowania……….. 43
2.2.1. Prawo pracy a wynagrodzenia……….. 48
2.2.2. Znaczenie oceny pracowniczej……….. 51
2.3. Ciemne strony zarządzania ……….54
2.3.1. Dysfunkcje procesu motywowania……….. 58
2.3.2. Antymotywacja – błędy w motywowaniu……….. 62
2.4. Zintegrowany model motywacji do pracy……….. 66


Rozdział 3
Analiza systemu motywacyjnego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

3.1. Charakterystyka badanej instytucji……….. 70
3.2. Motywowanie w Sądzie Okręgowym w Warszawie – procedury, schematy działania……….. 75
3.3. Polityka wynagrodzeń w Sądzie Okręgowym w Warszawie……….. 77
3.4. Ocena systemu motywacyjnego w Sądzie Okręgowym na podstawie badań ankietowych……….. 80


Rozdział 4
Propozycje zmian w systemie motywowania w badanej instytucji.

4.1. System motywacyjny jako inwestycja………. 91
4.2. Modyfikacja i usprawnienie istniejącego systemu motywacyjnego……….. 92
4.3. Efektywność wymiaru sprawiedliwości – analiza i rozwój………. 97
4.4. Strategia modernizacji przestrzeni sądownictwa……….. 101


Zakończenie ……….107
Bibliografia………. 110
Spis rysunków………. 116
Spis tabel ……….117
Załączniki ……….118

Oceń