Turystyka rowerowa jako forma turystyki aktywnej w gminie Kraków.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Turystyka, jej funkcje i koncepcje rozwoju.

1.1. Podstawowe pojecia……….6
1.2. Rodzaje turystyki……….8
1.3. Funkcje turystyki……….14
1.4. Koncepcje rozwoju wspólczesnej turystyki……….18


Rozdzial II.
Turystyka rowerowa w Polsce.

2.1. Cechy charakterystyczne procesu rozwoju turystyki rowerowej w Polsce……….23
2.2. Podmioty tworzace szlaki rowerowe w Polsce……….26
2.3. Podstawy prawne znakowania turystycznych szlaków rowerowych……….28
2.4. Oznakowanie turystycznych szlaków rowerowych w Polsce……….30
2.5. Produkty turystyczne zwiazane z turystyka rowerowa……….34
2.6. Wybrane produkty turystyki rowerowej w Polsce……….36


Rozdzial III.
Badania turystyki rowerowej w gminie Kraków.

3.1. Metodologia badan……….39
3.2. Krótka charakterystyka szlaków rowerowych na badanym obszarze……….40
3.3. Prezentacja badanej próby……….50
3.4. Omówienie wyników badan……….53


Zakończenie……….70
Bibliografia……….72
Spis fotografii……….76
Spis rysunków……….77
Spis tabel……….77
Spis wykresów……….77
Streszczenie……….79
Summary……….80
Oswiadczenie……….81
Zalaczniki……….82

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>