Zarządzanie jakością i poziomem produktywności na przykładzie przedsiębiorstwa produkcji spożywczej.


Wstęp………. 4

Rozdział I.
Jakość jako czynnik skutecznego konkurowania

1.1. Geneza systemów jakości………. 8
1.2. Zarządzanie jakością a kultura organizacji………. 10
1.3. Determinanty skutecznego działania ………. 13
1.4. Istota zarządzania jakością ………. 18
1.5. Systemy zarządzania jakością ………. 21
1.5.1. Wewnętrzne systemy zarządzania jakością………. 22
1.5.2. Zewnętrzne systemy zarządzania jakością ………. 23

Rozdział II.
Systemy zarządzania jakością

2.1. Systemy zarządzania jakością ………. 24
1.5.3. Rodzina norm ISO serii 9000 ………. 24
1.5.4. Istota i główne założenia norm ISO ………. 28
1.5.5. Główne elementy normy ISO 9001:2000………. 31
1.5.6. Inne normy ISO ważne dla przedsiębiorstwa ………. 33
1.5.7. Metodyka wdrażania ISO ………. 35
2.2. System HACCP ………. 39
2.2.1. Istota i główne założenia systemu HACCP………. 40
2.2.2. Regulacje prawne stosowane w Polsce i UE ………. 42
2.2.3. Wprowadzanie systemu HACCP w przedsiębiorstwie ………. 43
2.3. TQM – Toltal Quality Management ………. 46
2.4. Korzyści i trudności wynikające z funkcjonowania systemów zarządzania jakością ………. 48

Rozdział III.
Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu jakością

3.1. Metody zarządzania jakością ………. 51
3.1.1. Kaizen ………. 51
3.1.2. Metoda 5S ………. 58
3.1.3. FMEA – analiza skutków i przyczyn potencjalnych błędów ………. 60
3.1.4. QFD – rozwinięcie funkcji jakości ………. 65
3.1.5. Metoda Taguchi ………. 71
3.1.6. Reeinginering ………. 73
3.1.7. TPM I SMED ………. 80
3.1.8. Just in Time 83
3.2. Narzędzia I techniki w zarządzaniu jakością ………. 84
3.2.1. Diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy………. 85
3.2.2. Analiza Pareto………. 87
3.2.3. Metoda ABCD ………. 89
3.2.4. Burza mózgów ………. 91
3.2.5. Inne narzędzia w zarządzaniu jakością ………. 94
3.3. Statystyczne sterowanie procesem (SPC) ………. 96
3.4. Strategiczna karta wyników ………. 99

Rozdział IV.
Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ produkującego żywność dla ludzi i zwierząt

4.1. Podstawowa działalność produkcyjna przedsiębiorstwa ………. 105
4.2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa………. 106
4.3. Analiza otoczenia firmy XYZ………. 107
4.4. Rozwój przedsiębiorstwa i plany na przyszłość ………. 111

Rozdział V.
Proces wdrażania systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000 w przedsiębiorstwie XYZ produkującym żywność

5.1. Etapy wprowadzania Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) oraz certyfikacja firmy według normy ISO 9001:2000 ………. 115
5.1.1. Podjęcie decyzji o wdrożeniu SZJ i wstępna diagnoza organizacji firmy na zgodność z wymaganiami zawartymi w normie ISO 9001:2000 ………. 116
5.1.2. Zdefiniowanie polityki jakości i sformułowanie celów ………. 116
5.1.3. Zdefiniowanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie ………. 119
5.1.3.1. Zarządzanie ………. 120
5.1.3.2. Procesy związane z klientem ………. 123
5.1.3.3. Projektowanie, rozwój i wdrażanie projektu………. 125
5.1.3.4. Produkcja i procesy związane z produkcją ………. 127
5.1.3.5. Dostarczanie wyrobu do klienta ………. 131
5.1.3.6. Pomiary, analiza i doskonalenie ………. 133
5.1.4. Opracowanie zasad zarządzania dokumentacją systemową ………. 138
5.1.5. Opracowanie dokumentacji SZJ i wdrożenie postępowania w niej zapisanego………. 140
5.1.5.1. Księga Jakości………. 142
5.1.5.2. Procedury stosowane w dokumentowaniu SZJ ………. 143
5.1.5.3. Instrukcje stosowane w dokumentowaniu SZJ………. 144
5.1.5.4. Specyfikacje stosowane w dokumentowaniu SZJ ………. 145
5.1.6. Przeprowadzanie audytów wewnętrznych ………. 146
5.1.7. Szkolenie pracowników w systemie zarządzania jakością ………. 148
5.2. Przyczyny niepowodzeń na poszczególnych etapach prac nad SZJ………. 157
5.3. Przebieg certyfikacji według normy ISO 9001:2000………. 158

Rozdział VI
Koszty zarządzania jakością i propozycje ich ograniczania

6.1. Pojęcie kosztów jakości i ich struktura………. 163
6.2. Analiza kosztów jakości ………. 172
6.3. Propozycje działań redukujących koszty zarządzania jakością………. 177

Podsumowanie ………. 185
Bibliografia ………. 189
Spis rysunków i tabel………. 192

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>