Zarządzanie strategiczne w małych i srednich przedsiębiorstwach.


Wstęp………..4

Rozdzial I.
Zarządzanie w małych i srednich przedsiębiorstwach………..6

1. Pojecie malego lub sredniego przedsiębiorstwa
2. Male i srednie firmy w gospodarce polskiej
3. Otoczenie konkurencyjne MSP
4. Sila i oddzialywanie sfer otoczenia na przedsiebiorstwo

Rozdzial II.
Istota analizy strategicznej w firmach sektora MSP………..35

1. Pojecie strategii i analizy strategicznej
2. Zakres analizy strategicznej
3. Metody analizy strategicznej w przedsiębiorstwie

Rozdzial III.
Charakterystyka badanej firmy………..57

1. Domena działalności firmy XYZ
2. Zasoby firmy a potencjal przedsiębiorstwa
3. Strategiczne plany i zalozenia rozwoju
4. Wyznaczniki okreslania strategii
5. Warianty rozwoju strategicznego firmy

Rozdzial IV.
Analiza zarządzania strategicznego w firmie XYZ………..63

1. Ocena struktury organizacyjnej
2. Strategiczne zarzadzanie zasobami ludzkimi
3. Strategie marketingowe firmy
4. Prezentacja opcji strategicznej

Podsumowanie i wnioski koncowe………..74
Bibliografia………..76
Wykaz rysunków, tabel i schematów………..79

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>