Status przedsiebiorcy w prawie polskim.Wstęp…………4

Rozdzial I.
Kupiec rejestrowy i podmiot gospodarczy jako prekursorzy pojecia przedsiebiorcy

1. Kupiec rejestrowy – informacje ogólne…………6
2. Podmiot gospodarczy – ewolucja pojecia…………10

Rozdzial II.
Ustawowe definicje przedsiebiorcy w świetle obowiazujacego prawa

1. Pojecie przedsiebiorcy w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej …………32
1.1. Definicje przedsiebiorcy…………33
1.2. Krag osób objetych zakresem pojecia przedsiebiorcy…………34
1.2.1. Osoby fizyczne…………35
1.2.2. Osoby prawne…………36
1.2.3. Jednostki organizacyjne nie majace osobowosci prawnej…………37
2. Działalność gospodarcza prowadzona przez przedsiebiorców…………38
2.1. Istota działalności gospodarczej…………39
2.2. Formy reglamentacji działalności gospodarczej…………40

Rozdzial III.
Rejestry przedsiebiorców.

1. Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych …………45
2. Krajowy Rejestr Sadowy…………46
2.1. Organizacja Krajowego Rejestru Sadowego …………49
2.2. Rejestr przedsiebiorców…………50

Rozdzial IV.
Obowiazki przedsiebiorcy (wybrane przyklady)

1. Obowiazek rozliczenia się w formie bezgotówkowej …………52
2. Obowiazek uzyskania numeru identyfikacji podatkowej …………54
3. Wlasciwe oznaczenie towaru …………56
4. Obowiazek posiadania odpowiednich uprawnien zawodowych …………58

Zakończenie …………75
Bibliografia …………78
Wykaz Aktów prawnych …………80
Wykaz skrótów …………82

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>