Realizacja prawa do odpoczynku w polskim prawie pracy.

30 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Zagadnienia ogólne związane z czasem pracy

1. Historia regulacji przepisów związanych z czasem pracy………. 11
2. Czas wolny od pracy……….. 13
3. Pojęcie czasu pracy……….. 15
4. Elastyczność czasu pracy, a równowaga między życiem zawodowym a prywatnym……….. 18
5. Norma, wymiar i rozkład czasu pracy……….. 21

Rozdział II
Okresy odpoczynku od pracy, w różnych systemach czasu pracy

1. Prawo do wypoczynku jako zasada konstytucyjna……….. 24
2. Dostosowanie polskich przepisów do unijnych dyrektyw w zakresie okresów odpoczynku od pracy……….. 25
3. Dobowy okres odpoczynku……….. 26
3.1. Prawo do odpoczynku dobowego……….. 26
3.2. Wyjątki od prawa do dobowego okresu odpoczynku……….. 26
4. Odpoczynek tygodniowy………. 28
4.1. Prawo do odpoczynku tygodniowego……….. 28
4.2. Wyjątki od prawa do odpoczynku tygodniowego……….. 29
5. Przerwy w świadczeniu pracy……….. 30
5.1. Uwagi wstępne dotyczące przerwy w świadczeniu pracy……….. 30
5.2. Przerwa na posiłek. ……….30
5.3. Przerwa na karmienie dziecka piersią……….. 31
5.4. Przerwa zagwarantowana pracownikom niepełnosprawnym……….. 31
5.5. Przerwa w związku z obsługą monitora ekranowego……….. 32
6. Urlop wypoczynkowy……….. 32
7. Równoważny system czasu pracy……….. 34
8. System zadaniowego czasu pracy……….. 36
9. System skróconego tygodnia pracy……….. 37
10. Praca w ruchu ciągłym……….. 38
11. System przerywanego czasu pracy……….. 39

Rozdział III
Ochrona odpoczynku niedzielnego i świątecznego

1. Zakaz pracy w niedziele i święta……….. 40
2. Dni wolne od pracy w święta dla wyznawców innych religii……….. 41
3. Przesłanki dopuszczalności pracy w niedziele i święta……….. 43
4. Dopuszczalność pracy w niedziele i święta w placówkach handlowych przed wprowadzeniem ustawy ograniczającej handel w niedziele……….. 44
5. System pracy weekendowej……….. 45
6. Rekompensata za pracę w niedzielę i święta……….. 47

Rozdział IV
Ochrona odpoczynku niedzielnego- obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele

1. Inicjatywa obywatelska wprowadzenia zakazu handlu w niedziele……….. 48
2. Droga legislacyjna ustawy i uzasadnienie aksjologiczne wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę przez pomysłodawców……….. 50
3. Stopniowe ograniczenie prawa do handlu w niedziele……….. 52
4. Zakaz handlu i powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu pracy w placówkach handlowych w niedziele i święta……….. 53
5. Wyjątki od zakazu handlu w placówkach handlowych w niedziele i święta wprowadzone przez art. 6 Ustawy……….. 54
6. Wyjątki od zakazu handlu w placówkach handlowych w niedziele i święta wprowadzone przez art. 7 Ustawy……….. 57
7. Karalność naruszenia przepisów ograniczających handel w niedziele……….. 58
8. Przewidywane skutki ograniczenia handlu w niedziele……….. 59
9. Skutki ograniczenia handlu w niedziele……….. 62
10. Zakaz handlu w niedziele w innych krajach europejskich.

Zakończenie
Bibliografia

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto