Zjawisko agresji i autoagresji wśród młodzieży gimnazjalnej

Wstęp………….1

Rozdzial 1.
Agresja i autoagresja w literaturze przedmiotu

1.1 Pojecie agresji i autoagresji. ………….6
1.2. Rodzaje zachowan agresywnych. …………. 12
1.3.Czynniki warunkujace agresje i autoagresje. …………. 21


Rozdzial 2.
Szkola i jej wpływ na agresywne zachowania się uczniów

2.1. Źródła agresji w srodowisku szkolnym………….27
2.2. Wychowanie a agresja i autoagresja………….30
2.3. Czynniki warunkujace powstawanie zachowan agresywnych i autoagresywnych wśród młodzieży gimnazjalnej………….34
2.4. Wpływ grupy rówiesniczej na agresje…………..36
2.5. Przeciwdzialanie agresji w szkole…………..39


Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych.

3.1 Paradygmat badan………….48
3.2 Strategia badan………….52
3.3 Przedmiot i cel badan………….53
3.4 Problemy i hipotezy badawcze………….55
3.5 Zmienne i wskazniki badan………….58
3.6 Metody, techniki i narzedzia badawcze………….63


Rozdzial 4.
Analiza wyników badan wlasnych.

4.1 Charakterystyka badanej zbiorowosci………….67
4.2 Zachowania agresywne i autoagresywne wystepujace u badanej mlodziezy………..69
4.3 Czynniki warunkujace zachowania agresywne i autoagresywne badanej mlodziezy………….83
4.3.1 Czynniki tkwiace w srodowisku rówiesniczym………….82
4.3.2 Czynniki tkwiace w srodowisku szkolnym………….86
4.3.3 Czynniki tkwiace w srodowisku rodzinnym………….94


Podsumowanie i wnioski………….107
Bibliografia………….111
Spis tabel i wykresów………….115


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>