Zjawisko agresji wśród młodzieży szkolnej

Wstęp……….. 4

Rozdzial 1
Problematyka agresji wśród młodzieży szkolnej……….. 6

1.1. Agresja – analiza definicyjna……….. 6
1.2. Teorie zachowan agresywnych……….. 11
1.3. Rodzaje zachowan agresywnych ……….. 18
1.4. Czynniki warunkujace agresje……….. 21
1.4.1 Rodzina, a ksztaltowanie się zachowan agresywnych……….. 23
1.4.2. Srodowisko szkolne a zachowania agresywne……….. 25
1.4.3. Grupa rówiesnicza a ksztaltowanie się zachowan agresywnych……….. 26
1.4.4. Rola mediów w ksztaltowaniu się zachowan agresywnych……….. 27
1.5. Rozmiary zachowan agresywnych w szkole w świetle badan empirycznych……….. 31
1.6. Zapobieganie i terapia zachowan agresywnych……….. 35


Rozdzial 2
Metodologiczne podstawy badan wlasnych……….. 41

2.1. Strategia badan ……….. 41
2.2. Przedmiot i cele badan……….. 42
2.3. Problemy badawcze i hipotezy robocze……….. 43
2.4. Zmienne i ich wskazniki……….. 47
2.5. Metody, techniki i narzedzia badawcze……….. 52
2.6. Organizacja i przebieg badan……….. 56


Rozdzial 3
Problem agresji wśród młodzieży gimnazjalnej w świetle wyników badan wlasnych.

3.1. Charakterystyka badanej populacji……….. 58
3.2. Rodzaje i czestotliwosc wystepowania agresji wśród młodzieży gimnazjalnej……….. 60
3.3. Srodowisko rodzinne a wystepowanie zachowan agresywnych……….. 65
3.4. Srodowisko szkolne a wystepowanie zachowan agresywnych……….. 81
3.5. Srodowisko rówiesnicze a wystepowanie zachowan agresywnych……….. 89
3.6. Wpływ mediów na zachowania agresywne……….. 97


Zakończenie. wnioski z badan……….. 106
Bibliografia……….. 110
Spis tabel i wykresów……….. 114
Zalaczniki……….. 117


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>