Analiza i kierunki doskonalenia systemu zarządzania jakością produkcji w XYZ S.A.Wstęp

Rozdział 1.
Istota, znaczenie jakości i zarządzania jakością produkcji

1.1. Pojęcie jakości i zarządzania jakością
1.2. Istota i znaczenie zarządzania jakością produkcji
1.3. Metody zarządzania jakością produkcji
1.4. Nowe narzędzia wspomagające zarządzanie jakością produkcji


Rozdział 2.
Zintegrowany system zarządzania jakością produkcji w XYZ S.A.

2.1. Profil działalności w XYZ S.A.
2.2 Cel i zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością
2.3. Schemat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością
2.4. Dokumentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością
2.4.1 Wykaz dokumentów
2.4.2 Powiązanie wymagań norm ISO 9001 2000 z Systemem Zarządzania Jakością


Rozdział 3.
Analiza zintegrowanego systemu zarządzania jakością produkcji w XYZ S.A.

3.1. Analiza jakości produktów
3.2. Analiza systemu zarządzania jakością
3.2.1 Analiza danych statystycznych
3.2.2 Interpretacja danych statystycznych
3.3 Analiza SWOT Systemu Zarządzania Jakością


Rozdział 4.
Kierunki doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania jakością produkcji w XYZ S.A.

4.1. Kierunki rozwoju XYZ S.A
4.2 Unowocześnienia Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością
4.3 Wizja polityki jakości w XYZ S.A.


Posumowanie
Bibliografia


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>