Wdrożenie systemu HACCP na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp……..4

Rozdział 1.
Co to jest system HACCP……..7

1.1. Historia systemu HACCP
1.2. Definicje stosowane w HACCP
1.3. Zasady systemu HACCP

Rozdział 2.
Wdrażanie systemu HACCP……..21

2.1. Cel wdrażania systemu HACCP
2.2. Wprowadzenie sytemu HACCP
2.3. Korzyści i koszty wdrażania systemu HACCP

Rozdział 3.
Analiza zagrożeń……..33

3.1. Identyfikacja i weryfikacja zagrożeń
3.2. Ustalenie krytycznych punktów kontroli (ccp)

Rozdział 4.
Wdrażanie systemu HACCP w firmie „XYZ”……..53

4.1. Charakterystyka działalności firmy „XYZ”
4.2. Strefa niebezpiecznych temperatur w firmie „XYZ”
4.3. Opracowanie i prowadzenie dokumentacji systemu HACCP
4.4. Plan HACCPawowe obowiązki dyrekcji związane z wdrożeniem systemu HACCP
4.6. Organizacja szkoleń związanych z wdrożeniem HACCP

Zakończenie……..87
Bibliografia
Spis tabel i rysunków


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>