Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk w Spółce XYZ.


Wstęp

Rozdział I.
Benchmarking

1.1. Pojęcie benchmarkingu
1.2. Bariery benchmarkingu
1.2.1. Kodeksy postępowania w benchmarkingu
1.2.2. Europejski kodeks postępowania w ‚benchmarkingu’
1.3. Poziomy benchmarkingu

Rozdział II.
Rodzaje i etapy benchmarkingu

Rozdział III.
Benchmarking a organizacja

3.1. Budowanie kultury ukierunkowanej na wspieranie efektywności
3.2. Benchmarking jako jedna z najważniejszych koncepcji biznesowych
3.3. Zarządzanie zmianą
3.4. Siedem poziomów benchmarkingu

Rozdział IV.
Firma x

4.1. Ogólne informacje o firmie x
4.2. Historia działalności firmy x
4.3. System zarządzania jakością w firmie x
4.4. Benchmarking a „mapa procesów i działań w firmie x

Wnioski
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>