Etyka i standardy w pracy audytora.


Wstęp

Rozdzial I.
Istota etycznego zachowania w pracy audytorskiej

1.1 Ogólna charakterystyka postaci audytora
1.2 Zachowania w pracy audytora

Rozdzial II.
Przepisy prawne regulujace prace audytora

2.1. Międzynarodowe standardy audytorskie
2.2. Standardy przeprowadzania kontroli w Polsce

Rozdzial III.
Kodeksy etyczne pracy audytorskiej

3.1. Podstawowe zasady etyki zawodowej audytora
3.2. Przykladowe standardy kodeksów etycznych audytu
3.3. Odpowiedzialnosc prawna za wadliwy audyt przedsiębiorstwa

Podsumowanie i wnioski koncowe
Bibliografia


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>