Gospodarowanie nieruchomościami w Gminie XYZ


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego

1.1. Miejsce gminy w strukturze samorządu………. 6
1.2. Zadania i kompetencje gminy ……….7
1.3. Władze gminy ……….11
1.3.1. Rada gminy………. 11
1.3.2. Wójt, burmistrz, prezydent miasta ……….15
1.4. Jednostki pomocnicze samorządu gminnego………. 22
1.4.1. Solectwa ……….24
1.4.2. Dzielnice (osiedla) ……….26


Rozdzial II.
Gmina podmiotem gospodarowania nieruchomosciami

2.1. Charakterystyka nieruchomosci………. 28
2.1.1. Definicja i cechy nieruchomosci ……….28
2.1.2. Rodzaje nieruchomosci ……….29
2.1.3. Funkcje nieruchomosci ……….32
2.2. Zasady gospodarowania nieruchomosciami………. 34
2.3. Zasoby nieruchomosci, które stanowia wlasnosc Skarbu Panstwa lub jednostek samorządu terytorialnego i nie zostaly oddane w uzytkowanie wieczyste………. 35
2.3.1. Zasoby Skarbu Panstwa ……….35
2.3.2. Zasoby nieruchomosci jednostek samorządu terytorialnego ……….36
2.4. Obrót nieruchomosciami stanowiacymi wlasnosc gminy ……….38


Rozdzial III.
Charakterystyka gminy XYZ

3.1. Geneza i polozenia gminy Kamienica Polska ……….45
3.2. Podmioty dzialajace na rzecz rozwoju gminy XYZ………. 49
3.3. Struktura finansowa gminy XYZ ……….51


Rozdzial IV.
Gospodarowanie nieruchomosciami komunalnymi w Gminie XYZ

4.1. Metodologia badan ……….54
4.2. Mienie komunalne gruntowe posiadane przez Gmine XYZ w latach 2008-2010 ……….55
4.3. Wydatki i dochody zwiazane z majatkiem komunalnym w budżecie Gminy XYZ w latach 2008-2010 ……….57
4.4. Inwestycje realizowane w gminie XYZ ……….65


Zakończenie ……….69
Bibliografia………. 71
Akty normatywne ……….72
Strony internetowe ……….73
Spis tabel ……….74
Spis rysunków ……….74


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>