Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnymRozdzial I
Wstęp

1.1 Wprowadzenie
1.2 Teza pracy


Rozdzial II
Nieruchomości

2.1 Pojecie nieruchomosci
2.2 Rodzaje nieruchomosci


Rozdzial III
Wycena nieruchomosci

3.1. Proces wyceny
3.2. Kryteria wyceny


Rozdzial IV
Metody wyceny nieruchomosci

4.1. Wycena nieruchomosci w podejsciu porównawczym
4.2. Wycena nieruchomosci w podejsciu dochodowym
4.3 Wycena nieruchomosci podejsciem kosztowym
4.4 Wycena nieruchomosci podejsciem mieszanym
4.5 Laczne zuzycie techniczno funkcjonalne obiektu budowlanego


Rozdzial V
Projekt operatu szacunkowego

I. Czesc ogólna
1.1 Przedmiot i zakres wyceny
1.2 Cel wyceny
1.3 Podstawy formalne i prawne wyceny
1.3.1 Podstawy formalne
1.3.2 Podstawy materialno-prawne
1.3.3 Podstawy metodologiczne
1.3.4 Źródła danych merytorycznych
1.4 Daty istotne dla wyceny
1.5 Stan przedmiotu wyceny
1.5.1 Stan prawny
1.5.2 Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
1.6 Sposób wyceny
1.6.1 Wskazanie rodzaju okreslonej wartosci
1.6.2 Analiza i charakterystyka rynku lokalnego
1.6.3 Opis przyjetego podejscia porównawczego
II. Czesc szczególowa.
2.1 Opis przedmiotu wyceny
2.2 Okreslenia aktualnej wartosci rynkowej wycenianej nieruchomosci
III. Wynik koncowy


Zakończenie
Spis tablic
Spis rysunków
Spis literatury

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>