Jakość i wdrażanie norm ISO 9000 w hurtowniach części motoryzacyjnych

1. Wstęp.

2. Cele i zakres pracy.

3. Rozdział I. Problem jakości.

Część 1.
Teoretyczne podstawy zarządzania jakością.

3.1. Pojęcia z jakości i ich charakterystyka.
3.1.1. Autorytety w dziedzinie zarządzania.
3.2. Wybrane elementy kwalitologii.
3.2.1. Przedmiot nauki o jakości.
3.2.2. Podstawowe operacje jakościowe.
3.2.3. Podejście jakościowe w badaniu i kształtowaniu przedmiotów.
3.2.4. Zastosowanie kwalitologii.
3.3. Wprowadzenie do zarządzania jakością.
3.3.1. Przegląd koncepcji zarządzania jakością.
3.3.2. Ogólny model zarządzania jakością.
3.3.3. Normalizacja w kształtowaniu jakością.
3.3.4. Terminologia.
3.4. Przedsiębiorstwo produkcyjne a elementy zarządzania jakością.
3.4.1. Ogólna charakterystyka.
3.4.2. Systematyka zakresu zarządzania jakością.
3.4.3. Wyrób obiektem zarządzania jakością.


Część II.
Przegląd literatury – systemy zarządzania jakością.

3.5. Systemy zarządzania jakością.
3.6. Certyfikat Jakości 9000
3.6.1. Niezbędna dokumentacja.
3.6.2. Treść ISO 9001


4. Rozdział II. Analiza stanu obecnego firmy.

4.1. Wprowadzenie.
4.2. Historia firmy.
4.3. Usługa – informacja.
4.4. System zaopatrzenia.
4.5. Działania promocyjno reklamowe.
4.6. Kodyfikacja.
4.7. Wybrane elementy analizy silnych i słabych stron firm.
4.8. Komputeryzacja.
4.8.1. Wprowadzenie.
4.8.2. Analiza wstępna.
4.8.3. Analiza funkcjonalna.
4.8.4. Analiza organiczna.
4.8.5. Programowanie.


5. Rozdział III. Polityka jakości – wytyczne.


6. Rozdział IV. Procedury jakości – wytyczne.
6.1. Procedura oceny poddostawcy.
6.2. Procedura zwrotów od klienta.


7. Rozdział V. Podsumowanie.8. Bibliografia.

9. Spis rysunków.

10. Załączniki.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>