System HACCP w przemyśle spożywczym

I. Wstęp………5

Rozdział 1.
System HACCP………7Rozdział 2.
Uwarunkowania prawne………9

2.1. Prawo żywnościowe w Wspólnocie Europejskiej………9
2.1.1. System HACCP w prawodawstwie wspólnoty Europejskiej………11
2.2. Polskie przepisy prawne………14
2.2.1. Przepisy jakościowe………14
2.2.2. Polskie prawo żywnościowe………15


Rozdział 3.
System HACCP………19

3.1 Terminologia systemu HACCP………19


Rozdział 4.
Zasady systemu HACCP………21

4.1 Analiza zagrożenia………21
4.1.1. Zagrożenia………21
4.1.1.1 Zagrożenia biologiczne………22
4.1.1.2 Zagrożenia chemiczne………25
4.1.1.3 Zagrożenia fizyczne………27
4.1.2 Obszary zagrożeń………28
4.1.2.1 Surowce………28
4.1.2.2 Produkcja………29
4.1.2.3 Produkt………29
4.1.2.4. Higiena środowiska pracy………31
4.1.2.4.1. Mycie i dezynfekcja………37
4.1.2.4.1. Konstrukcja maszyn i urządzeń………43
4.1.2.5. Człowiek………46
4.1.3. Analiza zagrożeń, ocena ich ryzyka i określenie środków zapobiegawczych………47
4.2. Ustalenie krytycznych punktów kontroli………50
4.2.1. Metody typowania punktów kontrolnych………52
4.3. Docelowe granice tolerancji………59
4.4. Monitoring punktów krytycznych………60
4.4.1. Zasady i cel monitoringu………60
4.4.2. Nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym stosowanym w monitoringu………63
4.5. Procedury działań korygujących………65
4.6. Weryfikacja skuteczności systemu HACCP………67
4.6.1. Zastosowanie auditu zewnętrznego do oceny systemu HACCP………69
4.6.1.1. Przeprowadzenie auditu………72
4.7. Dokumentacja………74


Rozdział 5.
Warunki skutecznego wdrażania systemu HACCP………77
Podsumowanie i wnioski………80Bibliografia………83

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>