Wdrażanie koncepcji TQM do polskich przedsiębiorstw

Rozdział 1.
Systemy zapewnienia jakości w gospodarce rynkowej………6

1.1. Pojęcia definicji jakości………6
1.2. Podstawowe pojęcia związane z jakością………8
1.2.1. Pętla jakości………8
1.2.2. Audit jakości………8
1.3. Charakterystyka narzędzi jakości………10
1.4. Analiza jakości 12
1.4.1. Kaizen – filozofia pracy………12
1.4.2. Just in time (JIT)………18
1.4.3. Analiza rodzajów i skutków możliwych
błędów (FMEA)………23


Rozdział 2.
Ogólna charakterystyka TQM 27

2.1. Co to jest TQM?………27
2.2. Rys historyczny TQM………36
2.2.1. Prekursorzy TQM………37
2.3. Elementy TQM………48
2.4. Globalne zintegrowane zarządzanie jakością (TIQM)………52


Rozdział 3.
Zasady uzyskania certyfikatu systemu jakości według
ISO 9000 jako podstawa do wdrożenia TQM………61


3.1. Jakość w przemyśle polskim………61
3.2. Charakterystyka norm ISO grupy 9000………65
3.3. Rodzaje dokumentów………67
3.4. Dokumentowanie wyników jakości………72
3.5. Szkolenie………79
3.6. Audit wewnętrzny……… 89


Rozdział 4.
Praktyczne przykłady wdrożenia TQM………93

4.1. Harmonogram wdrażania TQM w przedsiębiorstwie………93
4.1.1. Charakterystyka procesu wdrażania
koncepcji jakości………94
4.2. Uwarunkowania wprowadzania TQM do polskich
przedsiębiorstw………108
4.3. Efekty wprowadzania TQM………112


Zakończenie………122

Literatura………126
Spis rysunków………128
Spis tabel………129
Spis wykresów………130

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>