Jakość obsługi klienta w banku


Wstęp………3

Rozdział I
Geneza i ewolucja bankowości………5

1.1. Powstanie banków. Rys historyczny.
1.2. Rozwój bankowości w Polsce.


Rozdział II
Polskie banki w drodze do Unii Europejskiej………15

Rozdział III
Znaczenie klienta dla banku………21

3.1. Rola kontaktów z klientem.
3.2. Procedury identyfikacji klientów.
3.3. Orientacja na klienta i bank.


Rozdział IV
Klienci banku………52Rozdział V
Produkty i usługi bankowe………65Rozdział VI
Innowacyjna działalność banków………75

6.1. Nowe produkty i usługi.
6.2. Rola personelu banku w drodze zaspokajania potrzeb klientów.
6.3. Komputeryzacja elementem poprawy jakości obsługi.


Zakończenie………103

Literatura………106

Spis tabel i rysunków………108

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>