Mechanizmy zarządzania agroturystyka na przykładzie gminy XYZ z województwa warminsko-mazurskiego.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp ………. 3

Rozdzial I.
Agroturystyka jako element systemu aktywizacji terenów wiejskich.

1.1. Agroturystyka – istota problemu. ………. 5
1.2. Agroturystyka jako czynnik rozwoju rolnictwa oraz forma i szansa aktywizacji wsi……….. 9
1.3. Agroturystyczna dzialalnosc gospodarcza – aspekty prawne……….. 15

Rozdzial II.
Elementy systemu zarządzania.

2.1. Definicje pojecia zarządzania……….. 20
2.2. Zarządzanie – funkcje i style……….. 23
2.3. Metody i techniki zarządzania……….. 28

Rozdzial III.
Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gminy XYZ.

3.1. Ogólna charakterystyka gminy XYZ……….. 34
3.2. Aspekt turystyczny w gminie XYZ……….. 39
3.3. Rynek pracy w gminie XYZ……….. 43

Rozdzial IV.
System zarządzania a rozwój agroturystyki w gminie XYZ.

4.1. Instytucje i formy wspierania agroturystyki………. 47
4.2. Elementy zarządzania agroturystyka………. 52
4.3. Wpływ zarządzania marketingowego na rozwój agroturystyki………. 56

Zakończenie………. 61
Bibliografia ………. 63
Spis tabel, rysunków, wykresów………. 66
Aneks ………. 67