Mechanizmy zarządzania agroturystyka na przykładzie gminy XYZ z województwa warminsko-mazurskiego.


Wstęp ………. 3

Rozdzial I.
Agroturystyka jako element systemu aktywizacji terenów wiejskich.

1.1. Agroturystyka – istota problemu. ………. 5
1.2. Agroturystyka jako czynnik rozwoju rolnictwa oraz forma i szansa aktywizacji wsi……….. 9
1.3. Agroturystyczna dzialalnosc gospodarcza – aspekty prawne……….. 15

Rozdzial II.
Elementy systemu zarządzania.

2.1. Definicje pojecia zarządzania……….. 20
2.2. Zarządzanie – funkcje i style……….. 23
2.3. Metody i techniki zarządzania……….. 28

Rozdzial III.
Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gminy XYZ.

3.1. Ogólna charakterystyka gminy XYZ……….. 34
3.2. Aspekt turystyczny w gminie XYZ……….. 39
3.3. Rynek pracy w gminie XYZ……….. 43

Rozdzial IV.
System zarządzania a rozwój agroturystyki w gminie XYZ.

4.1. Instytucje i formy wspierania agroturystyki………. 47
4.2. Elementy zarządzania agroturystyka………. 52
4.3. Wpływ zarządzania marketingowego na rozwój agroturystyki………. 56

Zakończenie………. 61
Bibliografia ………. 63
Spis tabel, rysunków, wykresów………. 66
Aneks ………. 67

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>