Agroturystyka jako alternatywa dla obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim


I. Wstęp

II. Miejsce agroturystyki w rozwoju lokalnym – ujecie teoretyczne

2.1. Pojecie rozwoju lokalnego
2.2. Pojecie rozwoju zrównowazonego
2.3. Pojecie agroturystyki

III. Uwarunkowanie i rozwój agroturystyki w Polsce

3.1. Krajobraz obszarów wiejskich
3.2. Problemy polskiej wsi
3.3. Rozwój agroturystyki w Polsce
3.4. Cechy charakterystyczne polskiej agroturystyki
3.5. Marketing-mix w agroturystyce

IV. Agroturystyka jako sposób aktywizacji terenów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim

4.1. Wpływ agroturystyki na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich
4.2. Wpływ agroturystyki na spoleczenstwo obszarów wiejskich

V. Podsumowanie
Literatura
Spis tabel
Spis rycin

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>