Agroturystyka jako alternatywa dla obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


I. Wstęp

II. Miejsce agroturystyki w rozwoju lokalnym – ujecie teoretyczne

2.1. Pojecie rozwoju lokalnego
2.2. Pojecie rozwoju zrównowazonego
2.3. Pojecie agroturystyki

III. Uwarunkowanie i rozwój agroturystyki w Polsce

3.1. Krajobraz obszarów wiejskich
3.2. Problemy polskiej wsi
3.3. Rozwój agroturystyki w Polsce
3.4. Cechy charakterystyczne polskiej agroturystyki
3.5. Marketing-mix w agroturystyce

IV. Agroturystyka jako sposób aktywizacji terenów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim

4.1. Wpływ agroturystyki na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich
4.2. Wpływ agroturystyki na spoleczenstwo obszarów wiejskich

V. Podsumowanie
Literatura
Spis tabel
Spis rycin