Promocja walorów turystycznych Kielc.


Wstęp………..3
Rozdzial I
Teoretyczne aspekty turystyki

1.1 Turystyka i rola ruchu turystycznego………..6
1.2 Zagospodarowanie turystyczne i jego cele………..21


Rozdzial II
Charakterystyka miasta Kielce

2.1 Poczatki i historia Kielc………..31
2.2 Polozenie geograficzne, klimat, fauna i flora………..35
2.3 Infrastruktura turystyczna- baza gastronomiczna, noclegowa i towarzyszaca………..39


Rozdzial III
Stan zagospodarowania turystycznego Kielc

3.1 Dostepnosc komunikacyjna………..47
3.2 Organizatorzy i kalendarium imprez kulturalno-sportowych………..49
3.3 Strategia rozwoju miasta, analiza SWOT………..52


Rozdzial IV
Ocena atrakcyjnosci turystycznej Kielc na podstawie badan wlasnych

4.1 Metodologia badan………..60
4.2 Prezentacja i analiza wyników badan………..62


Zakończenie i wnioski………..75
Bibliografia………..77
Spis materialów zródlowych………..80
Spis tablic………..81
Spis rysunków………..82
Spis wykresów………..83
Zalacznik.


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>