Promocja walorów turystycznych Kielc.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp………..3
Rozdzial I
Teoretyczne aspekty turystyki

1.1 Turystyka i rola ruchu turystycznego………..6
1.2 Zagospodarowanie turystyczne i jego cele………..21


Rozdzial II
Charakterystyka miasta Kielce

2.1 Poczatki i historia Kielc………..31
2.2 Polozenie geograficzne, klimat, fauna i flora………..35
2.3 Infrastruktura turystyczna- baza gastronomiczna, noclegowa i towarzyszaca………..39


Rozdzial III
Stan zagospodarowania turystycznego Kielc

3.1 Dostepnosc komunikacyjna………..47
3.2 Organizatorzy i kalendarium imprez kulturalno-sportowych………..49
3.3 Strategia rozwoju miasta, analiza SWOT………..52


Rozdzial IV
Ocena atrakcyjnosci turystycznej Kielc na podstawie badan wlasnych

4.1 Metodologia badan………..60
4.2 Prezentacja i analiza wyników badan………..62


Zakończenie i wnioski………..75
Bibliografia………..77
Spis materialów zródlowych………..80
Spis tablic………..81
Spis rysunków………..82
Spis wykresów………..83
Zalacznik.Aby pobrać materiał, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 75550

Wpisz otrzymany kod:

Koszt 5 PLN netto (6,15 PLN z VAT)