Metody zarządzania jakością i ich wpływ na zewnętrzne i wewnętrzne otoczenie przedsiębiorstwa


Wstęp………2

Rozdział I.
Podstawy teoretyczne zarządzania

1.1. Pojęcie zarządzania ………4
1.2. Definicja i rodzaje otoczenia organizacji……… 8
1.3. Otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa……… 12
1.4. Otoczenie wewnętrzne przedsiębiorstwa ………18
1.5. Znaczenie analizy otoczenia w przedsiębiorstwie……… 20

Rozdział II.
Systemy zarządzania jakością- zakres pojęciowy

2.1. Podstawowe pojęcia i definicje……… 23
2.2. Rys historyczny rozwoju kompleksowego zarządzania jakością………28
2.3. Geneza i ewolucja systemów zarządzania jakością ………33
2.4. Pierwsze standardy ISO i ich rola w zarządzaniu przez jakość ………44
2.5. Tworzenie systemu zapewniania jakości w przedsiębiorstwie ………46

Rozdział III.
Zarządzanie jakością – wpływ na wewnętrzne i zewnętrzne otoczenie przedsiębiorstwa. Doświadczenia Firmy X

3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa ………51
3.2. Przyczyny wdrożenia systemu jakości ………53
3.3. Proces wdrażania systemu zapewniania jakości ………54
3.4. Podsumowanie ………68

Zakończenie ………70
Bibliografia………72
Spis tabel……… 75
Spis rysunków ………76
Załącznik ………77

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>