Wdrażanie systemu HACCP.


Wstęp ………..4
Cel i zakres pracy……….. 5

Rozdział 1.
System HACCP jako element zapewnienia bezpieczeństwa żywności

1.1 Historia systemu HACCP ………..6
1.2 Definicje i pojęcia związane z HACCP ………..7
1.3 Istota systemu……….. 8
1.4 Polityka jakości i bezpieczeństwa żywieniowego ………..9

Rozdział 2.
Opis systemu HACCP według 12-stopniowej sekwencji działań na podstawie siedmiu zasad HACCP w Domu Pomocy Społecznej

2.1 Podstawa prawna ………..11
2.2 Utworzenie Zespołu HACCP ………..12
2.3 Opis produktu i zidentyfikowanie zamierzonego sposobu użycia ………..13
2.4 Skonstruowanie schematu procesu technologicznego ………..14
2.5 Weryfikacja schematu procesu technologicznego……….. 15
2.6 Zasady systemu HACCP……….. 16
2.6.1 Przeprowadzenie analizy zagrożeń w systemie HACCP ………..16
2.6.2 Określenie CCP – Krytycznych Punktów Kontroli ………..17
2.6.3 Ustalenie wartości parametrów krytycznych dla każdego CCP ………..18
2.6.4 Ustalenie sposobu monitorowania każdego CCP ………..18
2.6.5 Określenie działań korygujących……….. 19
2.6.6 Określenie systemu weryfikacji ………..19
2.6.7 Ustanowienie dokumentacji i sposobów przechowywania zapisów……….. 20

Rozdział 3.
Charakterystyka Zakładu Domu Pomocy Społecznej

3.1 Profil Zakładu ………..22
3.2 Struktura organizacyjna ………..23
3.3 Plan pomieszczeń……….. 24
3.4 Szkolenia i świadomość personelu ………..24
3.5 Efektywność systemu HACCP w opinii kierownictwa Zakładu i pensjonariuszy ………..25

Zakończenie……….. 27
Bibliografia ………..28
Spis rysunków i tabel ………..29
Aneks ………..30
Streszczenie ………..47


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>